Cinsel Gelişim ve Sorunları

Cinsel Gelişim ve Sorunları Ankara

Cinsel gelişim Ankara, bebeklik döneminden itibaren başlayan ve ergenlik döneminde zirveye ulaşan bir süreçtir. Bu süreçte bedene yönelik geliştirilen farkındalık, çocuğun kendini tanımasını da sağlar. Çocuk cinsiyetini tanırken bedeni ile ilişki kurar, karşı cinse yönelik farklı tutumları öğrenir. Bireyin cinsel gelişim sürecinde yaşadıkları, onun cinselliğe dair tutum ve davranışlarını da etkiler. Bu nedenle anne babanın da çocuğun cinsel gelişim sürecinin farkında olması gerekir. Bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı farkındalık kazanmak, sorunların çözümünün büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle anne babalar, cinsel gelişim süreçleri ile ilgili bilgi almak için zaman zaman uzman yardımı alabilirler. Ankara’da, cinsel gelişim ve sorunları hakkında danışmak istedikleriniz için Uz. Kli. Psk. Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Cinsel Gelişimde Anne Babanın Rolü Nedir?

Cinsel gelişim; çocukların “kadın” ve “erkek” rollerini tanıdığı, bedenlerini keşfettiği bir dönemdir. Gelişme çağındaki çocuklar, her konuda, anne babalarını örnek alırlar. Onları taklit ederek, kendi cinsiyet rollerini öğrenirler. Toplum içerisinde kendi rollerine göre davranırken de onların davranışlarını sergilerler. Bu nedenle anne ve babanın cinsiyet algısı, doğrudan çocuğun bilinçaltına işler. Anne babanın aşırı baskıcı olması, çocuğun cinsiyet ve cinsellikle ilgili sorularına cevap vermekten kaçınması da çocuğun cinsel gelişimini olumsuz etkileyen tutumlar olacaktır.

Cinsel Gelişimde Etkili Olan Diğer Faktörler Nelerdir?

Elbette ebeveynler çocuğun cinsel gelişimini etkileyen tek faktör değildir. Çevresel etkenler ve çocuğun hormonal gelişimi de cinsel gelişim sürecinde etkilidir. İnternet çağında büyüyen çocuklar bazı bilgilere çok daha çabuk erişme şansına sahiptir. Diziler, filmler, reklamlar ve bu görsel materyallerdeki cinsiyet rolleri, çocuğun bilinçaltına hızlıca işler. Çocuk dijital dünyadaki rol modellerinin bakış açısını ve cinsiyet algısını taklit ederek kendi cinsel gelişim sürecine dahil edebilir.

Sadece dijital dünya da değil, okul ve ev çevresi de çocuğun cinsel gelişiminde büyük rol oynar. Yaşıtları ile oynadığı oyunlar sırasında onların da cinsel algılarını değerlendirir ve bazılarını taklit ederek cinsel kimlikler konusunda bazı yargılara varır.

Bebeklik Döneminde Cinsel Gelişim

Sanılanın aksine, cinsel gelişim yaşamın oldukça erken dönemlerinde başlar. Bebeklerin emme refleksi, alınan ilk haz olarak tanımlanır. Meme emme davranışı, amaca yönelik yapılan ilk davranıştır ve bunu parmak emme izleyebilir. Basit haz alma davranışları olarak tanımlayabileceğimiz emme ve cinsel organının farkına varma bebeklik döneminde cinsel gelişimin başladığını ortaya koyan davranışlardır.

4 – 5 Yaş Döneminde Cinsel Gelişim

Bu dönemdeki çocuklar, “ödipal çatışma” olarak adlandırdığımız bir dönemden geçerler. Erkek çocuklar anneye; kız çocuklar ise babaya yakınlık duyar. Düşkünlüğün seviyesi, diğer ebeveyni dışlamaya kadar varabilir. Bu süreç; çocukların kendi cinsiyet kimliklerini ebeveynleri aracılığıyla tanımladığı süreçtir.

Okul Çağında Cinsel Gelişim

Okul çağı; çocukların cinsiyet tanımlarını giderek netleştirdiği dönemdir. Okul dönemindeki çocuklar daha çok kendi cinsiyetlerindeki çocuklarla arkadaş olur; renkleri ve sembolleri kendi cinsiyetleri ile bağdaştırırlar. Kıyafetlerini kendi cinsiyetine göre seçme, cinsiyetine göre oyunlara katılma eğilimi daha fazladır. Okul çağındaki çocuklarda cinsel merak fazladır. Cinsel içerikli konuşmalar yapabilirler. Karşı cinsin cinsel organına merak fazladır ve öpüşme gibi deneyimleri yaşamak isteyebilirler. Bu durum oldukça normaldir. Ayıplamak ya da utandırmak yerine, ailenin çocuğu doğru şekilde bilgilendirmesi oldukça önemlidir.

Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişim

Ergenlik dönemindeki gençler, ayna karşısında daha fazla zaman geçirmeye başlarlar. Dikkatleri bedenlerine yönelmiştir. Kız çocuklar için 10; erkek çocuklar için 12 yaş yeni cinsel deneyimlerin başlangıcıdır diyebiliriz. Vücut kıllarının çıkması, kızlarda göğüslerin belirginleşmesi ve adet görme de bu dönemde başlar. Bedende yaşanan değişimler, elbetteki psikolojik durumu da etkileyecektir. Mastürbasyon ve cinselliği keşfetme süreci, cinsel gelişimde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Cinsel Gelişim Döneminde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Cinsel gelişim süreci her çocuk için farklıdır. Bu süreçte sık görülen sorunlar; cinsel açıdan erken uyarılma ve ergenlikte oluşması beklenen cinsel gelişimin daha erken ortaya çıkmasıdır. Cinsel gelişim döneminde ortaya çıkan sorunlar, çocuğun kendini farklı hissetmesine ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir. Ailelerin cinsel gelişim süreci ile ilgili bilgi vermesi ve çocukla sağlıklı iletişim kurması, sorunların aşılmasında önemli bir etkendir. Eğer aile, bu konuda ne yapacağını, çocukla nasıl iletişim kuracağını bilemiyorsa profesyonel destek alarak çocuğun cinsel gelişim sürecindeki problemleri aşmasına yardımcı olabilir. Cinsel gelişim süreci ve sorunları hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimizi arayabilir ve randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi