Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü Ankara

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireyin okuma – yazma, matematik ya da kendini ifade etme konusunda yaşıtlarına ve yaşına göre beklenenin altında olması durumudur. Özgül öğrenme güçlüğü, sanılanın aksine zekâ ile ilgili bir durum değildir. Birçok ebeveyn, çocuklarında gözlemlediği bu durumu zekâ seviyesi ile ilgili görmekte ve endişeye kapılmaktadır. Oysaki özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, diğer her çocuk gibi farklı ilgi ve yeteneklere sahip çocuklardır. Genelde akademik başarıları düşük olmasına rağmen, farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye ve yeteneklerini ortaya koymaya açıktırlar. Özgül öğrenme güçlüğü okuma, yazma ve matematiksel işlemler gibi farklı alanlarda da ortaya çıkabilir. Fark edilmediğinde çocuğun özgüvenini düşüren, okul başarısını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ancak zamanında fark edildiğinde ve doğru yaklaşım geliştirildiğinde, çocuğun eğitimi ve benlik gelişimi her çocuk gibi sağlıklı ilerleyebilecektir. Yazımızın devamında, özgül öğrenme güçlüğü ve tedavisi hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz. Uz. Kli. Psk. Melike Serttaş’ın Ankara’daki kliniği ile iletişime geçerek, ÖÖG hakkında tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Her çocuk özeldir. Kendisini diğer çocuklardan ayıran bazı yetenek ve davranışlara sahiptir. Özgül öğrenme güçlüğünün ne olduğunu açıklarken öncelikle bunu aklımızda tutmakta fayda var.

Özgül öğrenme güçlüğü; okuma – yazma ve matematik alanında, çocuğun beklenenden düşük performans göstermesi durumudur. Zihinsel engel, yaşam biçimi, okul kalitesi ya da zekâ seviyesinden tamamen bağımsızdır.

Özgül öğrenme güçlüğü;

 • Okuma alanında güçlük “DİSLEKSİ
 • Yazma alanında güçlük “DİSGRAFİ
 • Matematik alanında güçlük “DİSKAKULİ” olarak görülebilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Özgül öğrenme güçlüğü, doğuştan gelen bir bozukluktur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, merkezi sinir sisteminin işlevsel özellikleri ile ilgili bazı sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ailede özgül öğrenme güçlüğü öyküsü olması da ÖÖG görülme ihtimalini güçlendirmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü görülen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite görülme olasılığı da fazladır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin ÖÖG’ye neden olduğunu söylemek mümkün değildir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Özgül öğrenme güçlüğü okul öncesi dönemde bazı belirtilerle kendini gösterir. Ancak bu belirtiler yeterince ayırıcı olmayabilir. Okul döneminde okuma – yazma ve matematik derslerinin de başlamasıyla birlikte özgül öğrenme güçlüğünün karakteristik belirtileri ortaya çıkmaya başlar.

Özgül öğrenme güçlüğü okul öncesi dönemde;

 • Geç konuşma
 • Büyük – küçük, ince – kalın, üst – alt gibi kavramları algılamada zorlanma
 • Motor becerilerini öğrenmede zorluk çekme gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Okul çağında ise;

 • Okumayı sökmede gecikme, bazı harfleri öğrenmekte güçlük çekme ve yazma bozuklukları
 • ”b” ve “d” harflerini karıştırma “e” harfini ters yazma gibi yazma ile ilgili sorunlar (Özgül öğrenme güçlüğünün belirgin özellikleridir.)
 • Sayı ve matematik kavramlarını öğrenmekte zorlanma.
 • Okurken kelimeleri ya da harfleri atlama
 • Yönleri karıştırma, ayların sırasını ezberleme ile ilgili sorunlar, çarpım tablosunu karıştırma
 • Sağ ve solu karıştırma
 • Haftanın günlerini, ayları ve mevsimleri bilmesine rağmen doğru sıra ile söyleyememe
 • Kendi başına çalışamama, çalışacağı konuya nereden başlayacağını bilememe ve akademik başarısızlık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan her çocukta, bu belirtilerin hepsi görülmeyebilir. Disleksi, disgrafi ve diskakuli yaşayan her çocuğun profili farklıdır. Özgül öğrenme güçlüğü tanısı, mutlaka uzman bir psikolog tarafından konulmalıdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü, ömür boyu devam eden bir bozukluktur. Bu nedenle tedavisi; çocuğa bununla nasıl başa çıkabileceğini öğretmektir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için en iyisi; anlaşıldıklarını hissettikleri bir ortamda, kendilerine göre bir eğitim programı ile eğitim almalarıdır. Görsel – işitsel ve dokunma odaklı öğretim sisteminin uygulanması, fonetik farkındalığın artırılması ve okuma – yazma, matematik becerilerinin özel yöntemlerle geliştirilmesi gerekir. Bunun için çocuk, kendi okulundaki eğitimine devam ederken özel eğitim de alabilir ve eğitim süreci çok yönlü olarak desteklenmiş olur. Ayrıca, çocuğun bu süreci anlaması ve farklılıkları ile barışması için psikoterapi de bu sürece dahil edilebilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuğa Yaklaşım

Özgül öğrenme güçlüğü Ankara yaşayan çocuklar okul hayatlarında birtakım problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Derslerde yaşadığı sorunlar, sosyal hayatlarına da yansıyabilir. Çocuğun okuma ve yazma konusunda yaşadığı sorunları gören diğer çocukların akran zorbalığı, akademik başarısızlık vb… Eğer bu durum aile içerisinde de pekişirse çocuk derin bir yalnızlığa gömülebilir. Kendine güven duygusu azalabilir ve girişken ruhunu kaybedebilir. Bunun olmaması için ebeveynlerin de çocuğa yaklaşımı doğru olmalıdır.

 • Ebeveynler her şeyden önce çocuklarını olduğu gibi kabul etmelidir.
 • ÖÖG’nin zekâ ile ilgili bir sorun olmadığını bilmeli ve çocuğunun her çocuk kadar zeki olduğunu düşünmelidir. (Elbette bunu çocuğa da yansıtmalıdır.)
 • Çocuğunu denemeye ve başarmaya teşvik etmelidir. Gördüğü gelişmeleri mutlaka takdir etmeli ve çocuğun kendini eksik hissetmemesini sağlamalıdır.
 • Çocuğun yaşadığı güçlük hakkında mutlaka öğretmen ile iletişim içerisinde olmalıdır. Tedavi süreci ile ilgili öğretmeni düzenli olarak bilgilendirmeli ve çocuğun okulda kendini rahat hissetmesini sağlamalıdır.
 • Çocuğun okul derslerine yardım ederek, ilerlemesini takip etmelidir.
 • Bu olumlu yaklaşımlar sırasında dengenin korunması da oldukça önemlidir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların da kurallara ihtiyacı vardır. Bu nedenle ebeveynler çocuklara sınırlarını öğretmeli, aşırı üzerine titremekten kaçınmalıdır.
 • Ebeveynler, çocuklarının farklılıklarını keşfederek bu süreç hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Şimdi Ara!
Yol Tarifi