Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ankara

Metropolitan okul olgunluğu testi Ankara; okul çağına gelen çocukların ilköğretime başlamaya hazır olup olmadığını değerlendiren bir ölçektir.

Okul çağı; hem çocuk hem de aile için yeni bir dönemdir. Bu süreçte çocuk, okula ve derslere adapte olmaya çalışırken; aileler önemli sorularla karşı karşıya kalırlar. “Çocuğum okula başlamaya hazır mı?” bu soruların ilkidir. Her çocuk kendine özgüdür ve gelişim süreci farklıdır. Bu nedenle aynı yaştaki çocukların okul başarısı ve okuma becerileri farklıdır. Metropolitan okul olgunluğu testi, bu farklara odaklanır. Böylece çocuğun okula hazır olma durumu yüksek, orta ve düşük gibi kategorilere ayrılabilir. Yazımızın devamında metropolitan okul olgunluğu testinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Ankara’da metropolitan okul olgunluğu testi için ise Uzm. Psk. Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

En basit ifade ile söyleyecek olursak, metropolitan okul olgunluğu testi; çocukların okula hazır olup olmadığını ölçen bir testtir diyebiliriz. Testin amacı; çocukların cümle, kelime ve ifadeleri ne ölçüde anladığını test etmektir.

Okuma ve sayıları tanıma, ilköğretimin ilk adımıdır. Temel bilgilerin sağlam zeminlere oturması için ise çocuğun okula hazır olması gerekir. Çeşitli nedenlerle henüz ifadeleri anlayamayan, nesneleri birbirinden ayırt edemeden çocuklar, hazır olmadan okula başladığında özgüvensizlik ve okulda başarısızlık da beraberinde gelmektedir. Metropolitan okul olgunluğu testi; çocuğun okul öncesi performansını değerlendirerek, ailelere rehberlik etmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ne Zaman Yapılır?

Metropolitan okul olgunluğu testi Ankara, tam olarak okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Genellikle 5 yaş 6 ay ve 6 yaş arası çocuklara yapılır. Bu nedenle okul olgunluğu testini uygulamak için en iyi zaman; okul öncesi zamanıdır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Yapılır?

Çocuğun dikkatini toplayabilmek ve testten en doğru sonuçları alabilmek için okul olgunluğu testinin mutlaka uzman bir psikolog tarafından yapılması gerekir. Çünkü bu test, çocuk ve testi yapan kişi arasındaki yoğun sözel iletişime dayanır. Testte yazılı soru yoktur. Yalnızca şekiller ve resimler vardır. Testi uygulayan psikolog, sözel sorular ile çocuğu yönlendirerek testi uygular.

Metropolitan okul olgunluğu testi; okuma olgunluğunu ve sayı olgunluğunu değerlendiren 6 alt testten oluşur.

Metropolitan Testinin Bölümleri Nelerdir?

Metropolitan okul olgunluk testinde yer alan kelime anlama, cümle anlama, genel bilgiler, eşleştirme testleri; okuma olgunluğunu değerlendirir.

Sayılar ve kopya etme bölümleri ise sayı olgunluğunu analiz etmeye yöneliktir.

Kelime Anlama: Kelime anlama testi 19 sorudan oluşur. Bu testin amacı; kelimelerin anlaşılma durumunu ölçmektir. Bir sayfaya resimlerden oluşan satırlar dizilidir. Her satırda 4 resim bulunur ve çocuktan kendisine söylenen kelimeyi, verilen resimler arasından bulması beklenir.

Cümle Anlama: Cümle anlama testi, kelime anlama testine benzer. Ancak bu testte, çocuktan, kendisine söylenen cümleleri temsil eden görselleri seçmesi beklenir. Testte 14 soru bulunur.

Genel Bilgi: Çocuğun bu bölümde gösterdiği performans, sosyo-kültürel faktörlere de bağlıdır. Eğer ebeveynler çocukla sık sık konuşuyor, çevreyi tanıtıyor ve onların kültürel yönünü besliyorsa; nesneler arasında ilişki kurma becerisi de yüksektir. Bu nedenle çocuk, genel bilgi sorularını kolaylıkla yapabilir. Bölümde yer alan 14 soruda, çocuktan gördüğü nesneleri ilişkilendirmesi ve isimlendirmesi istenir.

Eşleştirme: Eşleştirme bölümünde 19 soru bulunur. Bu 19 soru, çocuğun görsel algısını anlamaya yöneliktir. Bu bölümde çocuklardan gördüğü nesnelerin aynısını ya da benzerlerini bulması istenir.

Bu alt testler, okuma olgunluğuna yönelik sonuçları verir. Sayı olgunluğuna yönelik alt testler ise;

Sayılar: 24 sorudan oluşur. Sayı dilini tanıma, sayma, sayıları ve sayı sıralarını anlama becerilerini ölçen bölümdür. Henüz okula başlamamış çocuklarda mevcut sayı algısını, resimli şekiller ile ifade etmesi istenebilir.

Kopya Etme: 10 sorudan oluşur. Çocukların farklı alanlardaki fiziksel ve zihinsel becerilerini ölçmeyi amaçlar. Çocuktan gördüğü şekilleri, doğru bir şekilde algılayarak, belirlenen mekânlara yerleştirmesi istenir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Değerlendirilir?

Metropolitan okul olgunluğu testinin değerlendirilmesinde hem uzmanın hem de ailenin tutumu önemlidir. Okul olgunluğu testinin değerlendirilmesi uzman bir psikolog tarafından yapılır ve sonuçlar aile ile paylaşılır. Bu süreçte ailenin de bilinçli olması; test sonuçlarını baskı unsuru hâline getirmemesi gerekir. Yoksa çocukta özgüvensizlik ve yetersizlik hissi oluşabilir.

Okul olgunluk durumu ortanın altı ve zayıf çıkan çocuklarda gerekli psikolojik değerlendirmeler, müdahaleler ve yönlendirmeler yapılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’nin zekayı değerlendirmediği unutulmamalıdır

Ankara’da Metropolitan okul olgunluğu testi hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi