Yetişkin Şema Terapi

Şema Terapi Ankara

Şema terapi Ankara, Joffrey Young tarafından geliştirilen ve bireylerdeki uyum bozucu şemaları (olumsuz düşünce ve duygu kalıplarını) daha olumlu şemalarla değiştirme amacıyla yapılan özel bir psikoterapi uygulamasıdır. İnsan karakteri, çocukluk çağlarından itibaren deneyimlenen duygular, olaylar ve ilişkiler çerçevesinde şekillenmeye başlar. Bu yüzden bazı olumsuz deneyimler; bireyin, sonraki yaşamında da kullanacağı olumsuz düşünce ve duygu kalıpları geliştirmesine yol açabilir.

Bu kalıplar genel olarak uyum bozucu şemalar olarak isimlendirilirler. Uyum bozucu şemalar travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları gibi pek çok psikolojik soruna yol açabilirler. Şema terapi de bireyin sahip olduğu uyum bozucu şemaları belirlemek ve bu şemalara bağlı ortaya çıkan psikolojik zorlukları ortadan kaldırmak için tercih edilmektedir. Yazımızın devamında ‘’Şema terapi nasıl yapılır?’’, ‘’Şema terapisi hangi durumlarda kullanılır?’’, ‘’Şema terapisi ne kadar sürer?’’ ve ‘’Şema terapisinin avantajları nelerdir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Ankara şema terapisi hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Klinik Psikolog Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Şema Terapi Nedir?

Şema terapi, bireyin değiştirmekte zorlandığı, kalıplaşmış düşünce ve duyguları yeniden düzenlemek ve böylece bu kalıplara bağlı deneyimlenen zorlukları ortadan kaldırmak için yapılır. Şema terapiyi geliştirmiş olan Joffrey Young, bahsi geçen kalıplaşmış düşünce ve duyguları ‘’Şema’’ olarak isimlendirmektedir. Nitelik bakımından olumsuz özelliklere sahip olan şemalara ise ‘’uyum bozucu şemalar’’ ismini vermiştir. Uyum bozucu şemaların; başta depresyon, anksiyete ve kişilik bozukluları olmak üzere pek çok psikolojik soruna yol açabildiğini iddia etmiştir. Bu yüzden bu olumsuz şemaları yeniden düzenlemek ve bireyin yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için şema terapiyi geliştirmiştir. Şema terapi günümüzde son derece başarılı ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Şema Terapi Neden Yapılır?

Şema terapi, bireyin, olumsuz deneyimleri sebebiyle sahip olduğu uyum bozucu şemaları tespit etmek ve bu şemaların kişi üzerindeki etkilerini sonlandırmak için yapılır. Şema terapi çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilmektedir. Şema terapinin özellikle de çocuklar ve ergenler için son derece başarılı sonuçlar verdiği bilinmektedir.

Şema Terapi Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Şema terapi şu gibi durumlarda tercih edilebilir:

 • Yaygın kaygı bozukluğu.
 • Travma sonrası stres bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu.
 • İlişki problemleri.
 • Borderline veya sınırda kişilik bozukluğu olarak bilinen kişilik bozuklukları.
 • Yeme bozukluğu.

Bu gibi durumlarda şema terapiye başvurulabilmektedir.

Şema Terapi Kim Tarafından Yapılır?

Şema terapi, konu üzerine öğrenim yapmış ve gerekli sertifikaları bulunan psikologlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu gibi psikoterapi uygulamalarının alanlarında uzman psikologlar ve terapistler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Konu hakkında yetkinliği olmayan bireylerle özel bilgilerinizi, duygularınızı ve yaşantılarınızı paylaşmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Şema Terapi Ne Kadar Sürer?

Şema terapinin süresi pek çok farklı etmene göre kişiden kişiye değişebilir. Bu etmenler arasında bireyin şikâyetçi olduğu rahatsızlık, seansların tekrarlama sıklığı ve psikoloğun ne kadar deneyimli olduğu gibi faktörler yer almaktadır. Bununla birlikte şema terapisi genellikle 1 ila 3 yıl kadar devam eden haftalık seanslarla gerçekleşmektedir.

Uyum Bozucu Şemalar Nelerdir?

Uyum bozucu şemalar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yetersiz öz denetim şeması.
 • Yapışıklık şeması.
 • Başarısızlık şeması.
 • Yüksek standartlar şeması.
 • Boyun eğicilik şeması.
 • Haklılık şeması.
 • Bağımlılık şeması.
 • Dayanıksızlık şeması.
 • Duygusal yoksunluk şeması.
 • Terk edilme şeması.
 • Kusurluluk ya da utanç şeması.
 • Sosyal izolasyon şeması.
 • Kuşkuculuk şeması.
 • Kendini feda etme şeması.
 • Karamsarlık şeması.
 • Cezalandırma şeması.
 • Onay arama şeması.

Uyum bozucu şemalardan bazıları bunlardır. Şema terapisi kapsamında yapılan uygulamalar sayesinde bu uyum bozucu şemaları tespit etmek ve ortadan kaldırmak mümkündür.

Şema Terapinin Avantajları Nelerdir?

Şema terapi, bireyin duygu, düşünce ve deneyimleri hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Böylece birey duygularının ve düşüncelerinin nereden kaynaklandığını ve onları nasıl yönetmesi gerektiğini öğrenir. Şema terapi sayesinde birey yetişkinlik yaşamında karşılaşacağı sorunları çözmesine yardımcı olan özel beceriler edinir.

Şema Terapi Nasıl Yapılır?

Şema terapisi sırasında, olumsuz şemaları belirlemek ve bu şemaların bireyin üzerindeki etkilerini gözlemlemek için özel uygulamalara başvurulur. Bu uygulamalar uzman bir psikolog tarafından gerçekleştirilir. Psikolog, bireyin bu kalıpları algılayabilesini ve kalıpların farkına varabilmesini sağlar. Bireyin, uyum bozucu şemalar hakkında farkındalık kazanmasıyla birlikte bu şemaları değiştirmek ve bireyin yaşantısı üzerindeki olumsuz etkilerini sonlandırmak mümkün hale gelir.

Ankara Şema Terapi Fiyatları 2024

Ankara şema terapisi ücreti ve şema terapi ücreti hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Klinik Psikolog Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi