Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi Ankara

Bilişsel davranışçı terapi Ankara; yediden yetmişe her yaş grubunda, hem birey hem de grup terapilerinde uygulanabilen, modern bir terapi çeşididir. Özellikle çocuk ve ergenlerin sağlıklı bireyler olma yolunda, sağlıklı düşünce yapıları geliştirebilmeleri için önemli ve sık kullanılan bir terapidir. Düşünce – duygu ve davranış üçgenine odaklanan bilişsel davranışçı terapi; çocuk ve ergenlerde özgüvensizlik, kaygı, depresyon, aşırı öfke ve uyum sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur.

Çocuk ve ergenlerle yapılan bilişsel – davranışçı terapi modelindenin etkili olabilmesi için ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi ve terapi sürecine istekli bir şekilde dahil olması gerekmektedir. Çocuk ve ergen bilişsel davranışçı terapi hakkında detaylı bilgi almak için Uz. Kli. Psk. Melike Serttaş’ın Ankara’daki kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilişsel – Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi Ankara; psikolojideki “kognitif” modele dayanan bir psikoterapi yöntemidir. Amacı; düşünce – duygu – davranış üçgenindeki yapıların düzenlenmesini sağlayarak olumlu ve dengeli çıkarımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Çünkü kognitif modele göre dünyayı kendi gözümüzle algılar, olayları buna göre sınıflandırırız. Olumsuz düşünceler, davranış örüntülerini de etkiler. Bu nedenle kişi yaşadığı durumlar karşısında yapıcı tutumlar göstermekte zorlanır. Bunun sonucunda depresyon, anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi bozukluklar ortaya çıkabilir. Duygu – düşünce ve davranışların karşılıklı olarak birbirini etkilediğini savunan bilişsel – davranışçı terapi, düşünce sisteminin değiştirilmesi sayesinde kişinin tepkilerinin de değişeceğini ve dünyayı farklı yorumlayacağını savunmaktadır.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel – Davranışçı Terapinin Kullanımı

Bilişsel – davranışçı terapi, günümüzde en sık kullanılan terapi yöntemlerinden biridir. Tüm dünya çapında etkinliği kanıtlanmış, güvenilir bir terapidir. Bu nedenle çocuk ve ergen psikolojisindeki sorunlarla baş etme konusunda başvurulan terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Bilişsel – davranışçı terapi sayesinde ergenler, kaygı ve depresyon semptomları ile baş etmeyi öğrenebilir; zihinlerinin potansiyelini fark ederek kendilerine yeni yollar çizebilirler. Uyum sorunu olan ergenler, bilişsel – davranışçı terapi sayesinde olaylara farklı bakış açılarından yaklaşmayı öğrenebilirler. Bunun sonucunda tepki gösterdikleri pek çok eyleme yaklaşımlarını değiştirip; daha sakin ve uyumlu bireyler hâline gelebilirler.

Bilişsel – Davranışçı Terapi Sürecinde Ailenin Rolü

Bilişsel – davranışçı terapi sürecinde ailenin rolü oldukça önemlidir. Terapi sürecinde, çocuk ve ergenler yeni öğrendiği bilgi ve tutumları sergilemeye çalışırlar. Olaylara farklı bakış açıları geliştirir ve düşüncelerini tutumlarını olumlu etkileyecek şekilde yenilerken kendilerini rahat hissetmek isterler. Bu nedenle ailelerin de bu dönüşüm sürecini anlaması çocuklarını sürekli olarak gözlemlemesi gerekir. Bu süreçte aile, çocuğu ile sürekli olarak iletişime açık olmalıdır. Ayrıca, çocuğun doğru yolda olduğunu, ilerleme kaydettiğini anlaması için ailenin tutumları önemlidir. Aile bu noktada gerek ödül vererek gerek sınır koyarak çocuğun yaşadığı bu süreci yönlendirmelidir.

Bilişsel – Davranışçı Terapi Sürecinde İlaç Kullanımı

Bilişsel – davranışçı terapi sürecinde esas iyileştirici olan; çocuk ve terapistin kurduğu, güven temelli ilişkidir. Ancak bazı durumlarda yalnızca psikoterapi yetersiz kalabilir. Özellikle yoğun depresyon, anksiyete ve uyku sorunları yaşayan çocuklarda ilaç desteği gerekebilir. Kullanılan ilaçlar, uzman bir psikiyatristin değerlendirmesi ile yazılır. Bu süreçte hem psikolog hem de psikiyatr çocuğun sağlık durumunu değerlendirerek ilaç kullanımının ne kadar devam edeceğine karar verir. Çocukların sağlığı açısından bu ilaçların reçetesiz kullanılması ya da yarıda kesilmesi sakıncalı olabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel – Davranışçı Terapi Uygulamaları Nelerdir?

Bilişsel – davranışçı terapide duygu ve davranışları arasındaki ilişki çocuğa farklı yöntemlerle gösterilmeye çalışılır. Amaç; duygu ve düşünce biçiminin davranış üzerindeki etkilerini çocuğa fark ettirmektir. Terapi sırasında çocuk hem kendini hem de davranışları ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı fark eder. Bu sürecin pekiştirilmesi için bazı uygulamalar yapılabilir. Örneğin; bazı küçük görevler ya da ev ödevleri ile çocuğun düşünceleri üzerine daha fazla yoğunlaşması sağlanabilir. Uyum sorunu yaşayan, daha küçük çocuklarda ise oyun terapisi de bilişsel – davranışçı terapi sürecine dahil olabilir. Bu süre içerisinde terapist gerekirse öğretmen ve aile ile sürekli iletişim hâlinde kalarak terapinin çocuğun günlük yaşamı ile bütünlük içerisinde ilerlemesini sağlayabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel – Davranışçı Terapi Kaç Seans Sürer?

Bilişsel – davranışçı terapi süresi herkes için farklıdır. Ancak çocuğun geçmişinde ciddi travmalar varsa ve farklı psikolojik sorunlar da bu süreçte ele alınacaksa bilişsel – davranışçı terapinin süresi uzayabilir. Seans sürelerine ve sayısına uzman psikologun karar vermesi ve aileyi bu konuda yönlendirmesi en doğrusu olacaktır.

Ankara’da çocuk ve ergen bilişsel – davranışçı terapi hakkında bilgi almak için Uz. Kli. Psk. Melike Serttaş’ın kliniği ile iletişime geçebilir ve ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi