Akran Zorbalığı

Akran Zorbalığı Ankara

Akran zorbalığı, küçük çocuklar ve gençler arasında sık görülen bir durumdur. Yaşıt çocukların birbirine uyguladığı şiddet ve öfke içeren davranış ve tutumlar olarak tanımlanabilir. Küçük çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler, kendi kimliklerini oluşturma sürecinde hem aileden hem de çevreden gördükleri tavırlardan oldukça etkilenirler. Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda travma, özgüvensizlik ve bastırılmış öfke ortaya çıkabilir.

Bu duruma karşı önlem almak ve akran zorbalığına karşı çıkmakta çocuğun en büyük destekçisi ise ailesidir. Anne ve babanın, okul çağı başlar başlamaz, çocuğun arkadaşları ile olan ilişkilerini takip etmesi ve yakın ilişkiyi devam ettirmesi oldukça önemlidir. Akran zorbalığı ile başa çıkma konusunda kimi zaman profesyonel desteğe başvurulabilir ve aileler de çocuklarını korumak için ne yapmaları gerektiğini öğrenebilir. Akran zorbalığı hakkında daha fazla bilgi almak için Uz. Kl. Psk. Melike Serttaş’ın Ankara’daki kliniği ile iletişime geçebilirsiniz.

Akran Zorbalığı Nedir?

Birçok aile, çocuklarının yaşıtları ile kolay anlaşamadığını fark edebilir. Çocuğunun sosyal çevresinde yalnız olduğunu ve arkadaşlık kurmakta zorlandığını gözlemleyebilir. Bu durum elbette geçici olabilir. Ancak nedeni akran zorbalığı da olabilir. Ailelerin akran zorbalığının ne olduğunu bilmesi ve bu konuyu ciddiye alması, çocuğun ileriki dönemlerde yaşayabileceği sosyal sorunların da önüne geçmede atılacak en sağlıklı adımlardan biridir.

Peki akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı; yaşıt çocukların ve ergenlerin, birbirlerine karşı sergiledikleri sözel, fiziksel, cinsel ve sosyal şiddet içeren davranışlardır. Okul çağındaki çocuklar için sosyal çevre oldukça önemlidir. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar, kimliklerini oluştururken, sosyal çevreyi fazlasıyla dikkate alırlar. Sosyal çevresinde kabul görmeyen, dışlanan ya da sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar, özgüven problemleri yaşayabilirler. Çocuğun dış görünüşüne ya da davranışlarına gösterilen örseleyici davranışlar, derin psikolojik travmaların temelini oluşturabilir. Özellikle engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocukların sık sık maruz kaldığı akran zorbalığı sözel, fiziksel ve davranışsal olarak pek çok şekilde kendini gösterebilir.

Hangi Davranışlar Akran Zorbalığıdır?

Akran zorbalığı, farklı şekillerde kendini gösterebilir. Yaşıtlar arasında görülen;

  • Küçümseyici sözler
  • Dış görünüş ya da tavırlarla dalga geçmek
  • Eşyalarına zarar verme ya da el koyma
  • Yiyeceklerini elinden alma
  • Gözmezden gelme ve dışlama gibi davranışlar akran zorbalığı olarak kabul edilebilir. Bu davranışları ise sözel, fiziksel, cinsel ve sosyal şiddet başlıkları ile ele alabiliriz.

Sözel şiddet, en sık görülen akran zorbalığı davranışlarından biridir. Özellikle dış görünüşle, çocuğun konuşması ile ya da engeli ile dalga geçmek akran zorbalığı sınıfına giren, sözel şiddet içeren davranışlardır.

İtme, saç çekme, kıyafetlerine ve eşyalarına zarar verme gibi davranışlar ise fiziksel şiddet sınıfında değerlendirilir.

Cinsel organa dokunmak ya da cinsel organa tekme atmak ve cinsel sözlerle çocuğu küçük düşürmeye çalışmak ise cinsel şiddettir.

Sosyal şiddet ise çocuklar üzerinde en yıkıcı etkileri olan davranışlardan biridir. Gruba almama, sınıf içerisindeki diğer çocuklarla konuşmanın engellenmesi ve topluluk içerisinde küçük düşürülme gibi davranışlar akranların birbirine yaptığı, sosyal şiddet içeren davranışlardır. Bu davranışlar, sosyal fobi ve özgüvensizliğe zemin hazırlar ve çocuğu okuldan uzaklaştırarak akademik başarısını da olumsuz etkiler.

Akran Zorbalığı Konusunda Ailelere Ne Önerilebilir?

Akran zorbalığı Ankara, ailelerin özellikle üzerinde durması gereken, önemli bir konudur. Okulda yaşadığı örseleyici tutumlar nedeniyle kırılan ya da korkan çocuk bunu her zaman ailesine açık bir şekilde ifade edemeyebilir. Ancak akran zorbalığı yaşayan çocuklar genellikle okula gitmeyi reddederek, sürekli öfkeli ve huzursuz davranışlar sergileyerek, maruz kaldıkları şiddeti bir şekilde dışa vururlar. Ailenin bu sinyalleri alması, çocuğun okulda mutsuz olduğunu hissetmesi ve gerekirse durumu anlamak için okula kısa ziyaretler gerçekleştirmesi gerekebilir.

Bazı çocuklar ise bu durumu kolayca dile getirebilir. Çocuk yaşadıklarını anlatıp, kendini ifade ederken ailenin çocuğu dikkatlice, sözünü kesmeden dinlemesi önemlidir. Çocuğun anlattığı olayların akran zorbalığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve çocuğun kendisini koruması için yapması gerekenler düşünülmelidir. Anne ve baba bu noktada nasıl bir tutum içerisinde olacağını ve neler yapması gerektiğini, çocuğu daha fazla korkutmadan, doğru şekilde planlamalıdır. Birçok ebeveyn bu noktada profesyonel destek alarak, çocuklarının sağlıklı bir şekilde akran zorbalığını yenmesine yardımcı olmaktadır.

Akran zorbalığı hakkında ailelerimize önerdiklerimiz ve akran zorbalığının nedenleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilir ve randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi